18. 3. 2019

Grassroots trenéři mládeže pomáhají malým a středním klubům v okresech

Fotbalová asociace České republiky reaguje na nepříznivý vývoj především v okresním fotbale, který zasáhl celoevropský trend úbytku týmů i hráčů.

Již půl roku proto v jednotlivých okresech působí tzv. Grassroots trenéři mládeže (GTM OFS), kteří jsou k dispozici pro konzultace, rady a trenérskou metodiku především malým a středně velkým klubům.

Celkový plánovaný počet GTM OFS je 80, aktuálně jsou aktivní v 72 ze 76 okresů a 4x v Praze, ve 4 okresech ještě probíhá výběr. Tito trenéři jsou zodpovědní především za mládežnický a neprofesionální fotbal a jsou klubům a trenérům k dispozici s řešením jejich aktuálních problémů.

Společně s kluby GTM hledají cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou základnu, důležitou součástí jejich práce je i vzdělávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. Výrazně tak doplňují a podporují činnost již dlouhá léta fungujících 14 krajských Grassroots trenérů mládeže (GTM KFS) FAČR.

"Na této úrovni chceme vyjít vstříc klubům a být jim k dispozici, především pak ale vytvářet prostředí, které děti povede k pohybu. Avšak takové prostředí, kde budou děti muset i samy tvořit a přemýšlet a ne, že jim stále budeme říkat, co a jak mají dělat. I tento přístup nám pak může děti od sportu odrazovat, protože děti potřebují také určitou svobodu v rozhodování," přiblížil filosofii fungování GTM Jiří Kotrba, ředitel oddělení rozvoje fotbalu FAČR.

,,Okresní trenéři mládeže jsou součástí strategického plánu FAČR, působit jich v ČR bude až 80 a doplnili tak všechny projekty a myšlenky, které jsme za poslední roky realizovaly. Jejich náplní práce bude komplexní servis pro kluby v jejich okrese tak, abychom společnými silami dokázali být nápomocni v základních patrech fotbalu,“ řekl Otakar Mestek, vedoucí Grassroots úseku FAČR.

Abychom zajistili jednotný přenos myšlenek do klubů, s těmito trenéry pravidelně absolvujeme interní školení, a to jak teoretické, tak i praktické, včetně vyhodnocování činnosti, aby naše společná práce byla co nejvíce efektivní. Samozřejmě se zajímáme i o názory přímo z okresů a krajů od předsedů, ale i z jednotlivých klubů“ doplnil Michal Blažej, Grassroots manažer Fotbalové asociace.

Kluby se mnohou na tyto krajské a okresní Grassroots trenéry mládeže kdykoli obrátit pro radu, inspiraci i pomoc, a to na kontaktech uvedených níže.

Grassroots trenéři mládeže KFS

Grassroots trenéři mládeže OFS


Grassroots trenéři mládeže OFS