14. 4. 2023

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 11.4.2023

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 11.4.2023, Praha - Strahov

Účast - KM FAČR: Stanislav Duben, Otmar Litera, Petr Zapletal, Mgr. Petr Čejka, Pavel Crhan, Tomáš Navrátil, Mgr. Tomáš Kubr, Karel Musil
Technický ředitel: Mgr. Zdeněk Psotka
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
GTM KFS: Ing. Milan Kormaník, Luboš Zákostelský, Mgr. Pavel Pulec, Ladislav Buday, Jan Štefko, Mgr. Michal Kolčava, Roman Havel, Mgr. Radim Zajíc, Mgr. Lukáš Staroba, Stanislav Schwarz, Jiří Kovárník
Sportovní úsek: Mgr. Matěj Čmejla
Grassroots poradní sbor:
Oldřich Jakubek
Předseda ŘK Čechy: Martin Drobný
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1)    Předseda KM FAČR

Předseda Komise mládeže přivítal přítomné členy Komise mládeže FAČR a GTM KFS. Seznámil s programem zasedání, který byl schválen.

-        KM FAČR obdržela dopis od pana JUDr. Klimuse ohledně navýšení počtu hráčů v zápisu (na střídaní) v amatérských soutěžích. Dopis byl před zasedáním zaslán všem členům KM FAČR a na zasedání došlo k projednání s konstatováním a shodou všech členů KM, že současný stav je dostačující a vyhovující. KM FAČR nedoporučuje změnu o navýšení počtu hráčů v zápisu.

-        Připravované a zjednodušené zápisy pro přípravky, plánované na tento rok se z technických důvodů posouvají na rok 2024. FAČR musí řešit situaci pro tento rok především z důvodu doložení startu hráčů v utkání, turnajů pro NSA.

-        Pravidla přípravek, předseda KM požádal o revizi těchto pravidel, tak, aby tyto pravidla platila pro celou ČR. Jde především o sjednocení a jednotný výklad. Přípravou pověřil zástupce KM, GTM a úseku vzdělávání. Prvotní materiál připravit na příští zasedání KM.

-        Soutěže pod ŘKČ – reorganizace. Vyjádření KM FAČR k dokumentu vydaným ŘKČ k soutěžím žáků. I přes velkou snahu KM FAČR nedošlo ke shodě na soutěžích mladších žáků a také k tomu, aby se tyto soutěže hrály stejně na Moravě i v Čechách. Stanovisko KM FAČR v rámci návrhu nového modelu je jednotné, když sedm z osmi členů hlasovalo v kategorii U13 a U12 pro model vápno – vápno 8+1. Toto rozhodnutí padlo na základě dvou argumentů. První argument byl posunutí ofsajdové linie na půlku hřiště a druhý zvětšení branky z 2x5 m na 7,32 x 2,44 m u kategorie U13. Aplikace těchto změn je reálná pouze změnou modelu na 8+1.

Dále KM FAČR navrhuje vytvoření elitní skupiny v ročnících U12/U13 (max. 16 týmů) a níže tři divize. Sestupy, postupy dle kategorie U15, baráž bude hrát ročník U14. Tímto podporuje zachování baráží mezi ČLŽ a ČDŽ. KM reaguje na nevyrovnané výsledky v soutěžích ŘKČ U12 a U13 a také na samotné potřeby jednotlivých klubů, a to jak těch „ELITNÍCH“, tak „GRASSROOTS“. Ty vyplynuly ze společných setkání a také z několik dotazníků na toto téma. Při splnění daných podmínek navrhovaných ŘKČ doporučuje přímý postup z kraje do divize.

2)    Informace Grassroots úsek (O. Mestek + M. Blažej)

-        Rozpočet na rok 2023 – po provizoriu (leden – březen) a následných úpravách (snížení), pokračují nebo se budou konat akce KM FAČR naplánované v I. pololetí roku. Následně proběhne vyhodnocení a další rozhodnutí ohledně rozpočtu do konce roku.

-        Národní fotbalová strategie schválena na VV FAČR, nyní probíhá doplnění za jednotlivé úseky, tak aby kompletní materiál mohl být předložen na VH.

-        Měsíc náborů – probíhá příprava na květnový nábor formou turnajů 3+0 v MŠ, hlavní nábor v září a k němu směrovat velkou pozornost, včetně PR

-        Fotbal ve školách: konají se finálové turnaje ŠkoFL 7 a 9 chlapců a dívek sedmých a devátých tříd a SFL středních škol.

-        Základní školy 2. stupeň s omezením hráčů do max. Krajského přeboru – odehrána krajská kola, národní finále se letos konat nebude, půjde dopis školám.

 

3)    Akce a turnaje Komise mládeže FAČR – sekretář KM FAČR

-        Aktualizovaná TL KM FAČR, příloha č. 2.

-        Memoriál V. Marečka, v Teplicích a okolí vše připraveno, klubům zaslány propozice

-        Pohár mládeže – Planeo Cup, finálové turnaje připraveny, zajištěny. Probíhá příprava na příští ročník, vytvořena přihláška

-        KM FAČR schválila nový model pro letošní Kouba Cup, který se bude konat v Třebíči. Nájezd bude v úterý před obědem a první utkání ve skupinách budou odehrána odpoledne. Středa a čtvrtek ostatní utkání ve skupinách. V pátek utkání o umístění. Po dohodě s ŘKČ a ŘKM bude následný víkend (2. - 3.9.) pro ČLŽ a MSŽL volný.

-        Pohár J. Šurala, základní kolo rozlosováno – pět turnajů po třech družstvech. Do dvou semifinálových slupin postoupí 8 týmů. Na finálový turnaj pak čtyři nejlepší.

-        Memoriál V. Betky – i tady připravujeme malé změny, budou čtyři turnaje, následně finálový turnaj.

-        Na příští zasedání Komise mládeže zajistí sekretář KM stav, případně zapracování požadavků a připomínek z KM FAČR do Soutěžního řádu.

4)    Různé

-        Tomáš Kubr požádal o prověření možnosti, zda je možné, aby upozornění o blížícím se konci termínu pro zaplacení členství šlo jen na adresy členů, kteří nezaplatili. Nyní obdrží všichni a v klubech a mezi členy vznikají nedorozumění.

5)    Příští zasedání Komise mládeže FAČR

Středa 17.5.2023, 14:00 hod., Hluk