23. 11. 2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 21.11.2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 21.11.2022, Nymburk.

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Otmar Litera, Pavel Crhan, Petr Zapletal, Tomáš Kubr, Petr Zapletal, Tomáš Navrátil, Mgr. Petr Čejka
Sportovně technický úsek: Mgr. Matěj Čmejla
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Úsek vzdělávání trenérů: Mgr. Otmar Litera
GTM KFS: Mgr. Michal Kolčava, Mgr. Radim Zajíc, Luboš Zákostelský, Ladislav Buday, Jan Štefko, Roman Havel, Jiří Kovárník, Stanislav Schwarz, Ing. Milan Kormaník, Jiří Skála, Mgr. Pavel Pulec, Mgr. Lukáš Staroba
Grassroots poradní sbor:
Oldřich Jakubek
Sekretář KM FAČR:
Roman Vonášek


1) Předseda KM FAČR
Předseda Komise mládeže přivítal přítomné účastníky a představil nového člena Komise mládeže pana Mgr. Petra Čejku, který byl navržen a schválen VV FAČR. Následně seznámil s programem jednání, který byl schválen.
- Prezentace žákovských soutěží v Čechách a na Moravě. Snahou zůstává sjednocení systému a pravidel. (Příloha č. 1)

Petr Zapletal – doplnění povinností pro statuty středisek v Licenčním manuálu. KA, SCM a krajská střediska mládeže (mimo statut OFS)
- spolupráce při vzdělávání trenérů licencí FAČR C, UEFA C, UEFA B (doškolení, školení)
- pořádání náhledových tréninků pro trenéry z klubů KFS a OFS
- stáže pro trenéry z klubů KFS a OFS (jednodenní, vícedenní)
- ukázkové tréninky přímo v klubech KFS a OFS (2x ročně)
- pořádání sportovních dopolední pro školky a 1. stupeň ZŠ

Statut OFS
- spolupráce při vzdělávání trenérů licencí FAČR C, UEFA C, UEFA B (doškolení, školení)
- pořádání náhledových tréninků pro trenéry z klubů KFS a OFS
- ukázkové tréninky přímo v klubech KFS a OFS (2x ročně)
- pořádání sportovní dopolední pro školky a 1. stupeň ZŠ

2) Úsek vzdělávání (lektorské kurzy) a zápisy přípravek
- Slovo dostali pánové Otmar Litera a Matěj Čmejla, kteří připravují změny za FAČR. Probíhá diskuze o nastavení lektorských kurzů, nebude stanovena minimální ani maximální částka za kurz, rozhodnutí ponecháno na organizátorovi (KFS, OFS). Vše ostatní týkající se vzdělávacích kurzů řešeno po linii GTM KFS a Otmar Litera, který je garantem lektorů.
- Zápisy přípravek, snahou je vytvořit jednotný zápis přípravek pro celou ČR, vzhledem k požadavkům od NSA pro projekt Můj klub. Nyní probíhá sběr informací a podnětů, následně bude vytvořena pracovní skupina pro finální přípravu.

3) Informace Otakar Mestek
- 38 klubů obdrželo míče a finanční příspěvek v projektu Fotbal pomáhá dětem z Ukrajiny
- Probíhá tvoření rozpočtu na rok 2023
- Uzavřeny nové smlouvy pro GTM KFS
Akce a turnaje Komise mládeže FAČR
- Pohár mládeže – Planeo Cup, do konce roku zajistit místa konání finálových turnajů. Dohoda zástupců ŘKČ, ŘKM, KM FAČR a firmy Planeo o rozdělení kategorií. Turnaje U9, U11 a U13 se odehrají v Čechách, U8, U10, a U12 na území Moravy.
- Rozpočet KM FAČR připraven, čeká na schválení. O dalším vývoji bude KM informována.
- Termínová listina KM FAČR na rok 2023 je připravena. 13.12.2022 bude utvořena celá termínová listina sportovního úseku, tak aby nedocházelo ke kolizím akcí, turnajů jednotlivých úseků. Následně bude TL KM FAČR zveřejněna.
- Termín pro závěrečné setkání KM FAČR, GTM KFS s předsedy KM KFS se uskuteční 8. - 9.12.2022 v Uherské Brodu. Předseda a sekretář KM připraví program pro toto zasedání.
- Po skončení mistrovských soutěží odstartován Memoriál Vlastislava Marečka. Od 19.10.2022 – 26.2 2023 se odehrají utkání semifinálových skupin.
- Již začala a probíhá příprava Letní olympiády dětí a mládeže 2024. Ta se bude konat v Českých Budějovicích ve dnech 23. – 28.6.2024.
- Oznámil jména trenérů, kteří budou oceněni 12.1.2023 na Galavečeru v Trutnově.

4) Různé
Sekretář KM FAČR požádal o řešení situace ohledně složení a fungování KM ŘKČ. Tato komise se neschází a dle zápisu z Komuniké ŘKČ ze dne 18.10.2022 byl gestorem KM ŘKČ zvolen Benjamin Vomáčka, který až doposud byl veden jako předseda KM ŘKČ.

5) Příští zasedání Komise mládeže FAČR a GTM KFS s předsedy KM KFS
8. - 9.12.2022, 12:00 hod., Uherský Brod