29. 10. 2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 26.10.2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 21.9.2021, Praha - Strahov, 10:30 hod.

KM FAČR: Stanislav Duben, Petr Zapletal, Otmar Litera, Pavel Crhan, Karel Musil, Tomáš Kubr GTM KFS: Ing. Milan Kormaník, Luboš Zákostelský, Mgr. Pavel Pulec, Ladislav Buday, Jan Štefko, Mgr. Michal Kolčava, Mgr. Jan Míl, Jiří Kovárník, Stanislav Schwarz, Mgr. Radim Zajíc
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
ŘK Čechy: Martin Drobný
RFA: Mgr. Matěj Čmejla
Trenérsko-metodický úsek: Mgr. Antonín Plachý Ph.D.
Člen VV FAČR: Mgr. Rudolf Řepka
Sociální projekty: Michaela Veselá
Předseda KM ŘK Čechy: Benjamin Vomáčka
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek


1) Zahájení - předseda KM FAČR
Pozdravil přítomné členy a seznámil s programem jednání, který byl schválen. Následně předal slovo dvojici Otakar Mestek a Michal Blažej s informacemi z grassroots úseku.


2) Informace grassroots úseku (Mestek + Blažej)
▪ O. Mestek zvolen do Komise mládeže a amatérského fotbalu UEFA
▪ M. Blažej v krátkosti zhodnotil Seminář UEFA Share, který se konal v Praze ve dnech 3.-7.10 2021. Zaměření na vzdělávání mládežnických trenérů. Více na: https://nasfotbal.fotbal.cz/seminar-uefa-share-v-praze-resil-vzdelavani-treneru/a15164 . Výstupy budou dále předány všem lektorům, kteří se podílejí na kurzech trenérských licencí.
▪ Poděkování směrem k GTM KFS za akci - Den za obnovu lesa. Více na: https://nasfotbal.fotbal.cz/fotbalova-asociace-podporila-akci-den-za-obnovu-lesa/a15159
▪ O. Mestek pozván na zasedání Regionální komise (10. - 11.11.2021), kde představí a odprezentuje důležitost GTM KFS a GTM OFS pro fungování a zajištění akcí pro mládež na úrovni KFS a OFS.
▪ Od 1.11.2021 vzniklo a funguje Centrum ochrany dětí, které je propojeno na Linku bezpečí. Veškeré informace budou zaslány (M. Veselá).
▪ 9.1.2022 se na Žofíně uskuteční Galavečer – XX. ročník
▪ Školní fotbal – M. Blažej. Jednání s AŠSK ohledně McDonald´s Cupu, (1. stupeň ZŠ) start v jarní části roku 2022. Probíhají futsalové soutěže pro
střední školy a 2.stupeň ZŠ, úkol připravit i fotbalové soutěže pro 2. stupeň ZŠ (fotbal 8+1, 10+1) a střední školy. Zaměřit se také na mateřské školy s možností lokálních turnajů 3+0, propojení s projektem Škola v pohybu.


3) Informace Stanislav Duben
▪ Návrh jednotlivých úprav v soutěžích přípravek – jedná se o formát zápisu utkání v mistrovských soutěžích. Připravit jako doporučení (návod) pro celou ČR.
▪ KM zatím doporučuje ponechat organizaci soutěží a turnajů přípravek KFS na jednotlivých Krajských fotbalových svazech.
▪ Problematika „omlazování“ hráčů mládeže – závěr KM FAČR.
a) Model OFS České Budějovice – v případě, že v klubu chybí návaznost (např. mladší přípravka a dále nic), tak je povoleno dvěma hráčům ročníkově spadajících za starší přípravku hrát za mladší (překlenovací období). Pro Jaro 2022 navrhuje KM tento model vyzkoušet na OFS ČB.
b) Co se týká možnosti hrát z ročníku U16 za U15: a) pouze v případě, že chybí kategorie mladšího dorostu b) týká se pouze future hráčů (biologicky opožděnějších – měřeno na in-body a to 1x za půl roku)
c) Biologicky pomalejší hráči (future) – zde opět měřitelnost na in-body 1x za půl roku. K tomuto možnost využít podmínky RFA, kde jsou tímto vybaveni. Týká se všech kategorií od U15 níže.
Možnost varianty A a B komise mládeže projedná s právním oddělením FAČR. A to pro její možné legislativní zařazení do Rozpisu soutěží.
▪ KM FAČR se bude zabývat vyhodnocením stávajícího systému mládežnických soutěží (ŘKČ a ŘKM), především v kategorii mladších a starších žáků.
Jedná se o přechod z ročníkového systému na systém KATEGORIÍ. K této problematice budou vytvořeny pracovní skupiny ŘKČ a ŘKM, ve kterých budou zástupci všech skupin (STK, KFS, kluby, RFA, KM). Zasedání těchto skupin nejpozději koncem roku 2021 či brzkým začátkem roku 2022.


4) Informace sekretáře KM FAČR
▪ Příprava Termínové listiny KM FAČR pro jarní část 2022
▪ Připraveny a zajištěny halové turnaje předsedů ŘKČ a ŘKM (leden 2022), nutnost projednání ohledně rozpočtu
▪ Galavečer – zajistit anketu trenéra mládeže
▪ KM FAČR schvaluje finanční podporu 100.000, Kč, na halový turnaj – Memoriál Dr. Václava Jíry, který se koná v Praze. Letošní ročník je specifický, neboť uplynulo 100 let od narození tohoto významného muže Českého fotbalu.
▪ Pohár mládeže, ve všech kategoriích známe účastníky finálových turnajů.
Tři turnaje budou na území Čech a tři na území Moravy. Losování finálových turnajů bude 25.11 2021 v Praze na Strahově.


5) Příští zasedání Komise mládeže FAČR společné s GTM KFS
Čtvrtek a pátek 9. – 10.12.2021, Uherský Brod.