16. 9. 2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 31.8.2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 31.8.2021, Praha - Strahov 31.8.2021, 10:30 hod.

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Petr Zapletal, Otmar Litera, Pavel Crhan, Karel Musil, Tomáš Kubr Omluven: Mgr. Vladimír Blažej
Ředitel Grassroots oddělení FAČR: Mgr. Jiří Kotrba MBA
Vedoucí Grassroots úseku FAČR: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
ŘK Čechy: Martin Drobný
Úsek ženského fotbalu: Mgr. Jakub Tomek
RFA: Karel Poborský, Matěj Čmejla
Úsek trenérů: Verner Lička, Lucie Zeithammerová
Sociální projekty: Michaela Veselá
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Stanislav Duben – nový předseda KM FAČR pozdravil přítomné členy a hosty a poděkoval předešlé komisi a bývalému předsedovi komise panu Zdeňku Psotkovi za činnost ve funkčním období 2017-2021. Na zahájení KM FAČR dorazili také předseda FAČR pan Petr Fousek a generální sekretář pan Michal Valtr. Krátkou zdravicí členy komise a všechny hosty pozdravili a popřáli mnoho zdaru v činnosti pro fotbalovou mládež. Zároveň nabídli úzkou spolupráci v podobě osobních setkání.
Seznámil s programem jednání, který byl schválen.

2) Otakar Mestek a Michal Blažej prezentovali materiály s kterými byl seznámen VV FAČR na pravidelném zasedání 1.6.2021- kompletní zpráva Příloha č. 1.

Jednalo se zejména o tyto informace:
▪ aktivity v oblasti “restartu” fotbalu po covidové pauze
▪ informace z úseku elitní mládeže
▪ o projektech v oblasti fotbalu ve školách
▪ o obsazení Grassroots trenérů na jednotlivých OFS
▪ informace o spuštění jednotlivých licencí trenérů (viz. TL Úseku trenérů)
▪ o projektu v úseku dívčí kopané UEFA Playmakers Disney
▪ 29.11 – 1.12 2021 je plánovaný Seminář talentované mládeže v Nymburku.
1. den, zaměření na malý fotbal (přípravky a mladší žáci)
2. den, velký fotbal (starší žáci a dorost)
3. den, interní vzdělávání FAČR

3) Předseda KM FAČR představil organizační strukturu fungování komise.
Bylo vybráno pět základních oblastí a každý člen nebo členové mají tuto oblast v gesci:
Otmar Litera, Stanislav Duben – přípravky
Tomáš Kubr, Karel Musil – žáci
Pavel Crhan, Vladimír Blažej – dorost
Otmar Litera – vzdělávání
Petr Zapletal – GTM KFS a GTM OFS

KM FAČR zároveň schválila Grassroots poradní panel. Jeho členové budou zváni na pravidelná zasedání. Cílem je úzké propojení komise mládeže FAČR s komisemi v Čechách a na Moravě.

Za členy poradního sboru byli zvoleni:
Předseda KM Morava – bude doplněn po zvolení
Předseda KM Čechy – Benjamin Vomáčka
Členové – Zdeněk Bárta a Oldřich Jakubek

Termíny zasedání KM FAČR 1x měsíčně, společné zasedání s GTM KFS 1x za 2-3 měsíce, dle potřeby.
Dále předseda KM FAČR seznámil s dílčími cíli pro dané funkční období.

▪ pokračovat v nastavených projektech FAČR a KM v úzké spolupráci s jednotlivými odděleními
▪ propojení úseku Elitní mládeže a Grassroots
▪ rozvoj dorosteneckého fotbalu (zejména kategorie mladšího dorostu)
▪ trenérská struktura - dochází k úbytku trenérů v návaznosti "Covid pauzy"
▪ sjednocení herních forem v rámci všech soutěží FAČR (zejména ml. žáci)
▪ spolupráce na zlepšení image mládežnického fotbalu a fotbalu celkově
▪ revize soutěží

Předseda KM závěrem zhodnotil Kouba Cup – dívky + chlapci

Dívky:
Organizačně a sportovně proběhl turnaj v pořádku.
Úsek dívčí kopané zváží možnost startu jednotlivých hráček podle místa bydliště, místo klubové příslušnosti.

Chlapci:

Organizačně a sportovně proběhl turnaj v pořádku.
KM navrhuje prodloužit turnaj o jeden den a vložit do turnaje den volna navíc. V týdnu po turnaji by bylo odloženo jedno celé kolo žákovské ligy a žákovských divizí.

Komise se usnesla, turnaj celkově více medializovat a organizačně obohatit.
▪ Větší prezentace na sociálních sítích a webu FAČR
▪ Vytvořit znělku Kouba Cupu
▪ Během turnaje rozhovory s hráči, s trenéry
▪ Celodenní sestřihy vybraných branek
▪ Před předáním cen zazní státní hymna
▪ Během turnaje uspořádat workshop reprezentačních trenérů s trenéry jednotlivých výběrů
▪ Při předávání cen přítomna vždy osobnost Českého fotbalu
▪ Přenos finálové skupiny přes STREAM

Termín dalšího ročníku Kouba Cup chlapců v týdnu 21. - 27. 8. 2023.

4) Informace sekretáře KM FAČR
▪ Propozice a termíny pro podzimní část MKS, kategorie U13 se bude hrát 8+1
▪ Halová sezóna ml. a st. žáků se ani letos neuskuteční. KM FAČR plánuje upravit systém těchto turnajů a apeluje na ŘK Čech a Moravy o sjednocení začátků a konců termínových listin mistrovských utkání.
▪ Memoriál Vlastislava Marečka, známe všech 16 postupujících do semifinálových skupin. Složení skupin bude vylosováno na příštím zasedání KM FAČR.
▪ KM FAČR schválila záštitu a finanční podporu pro turnaj k 17.listopadu pořádaný klubem Meteor Praha

5) Příští zasedání Komise mládeže FAČR:
Úterý 21. 9. 2021,10:30 hod., budova FAČR Praha – Strahov.