17. 6. 2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 7.6.2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 7.6.2022

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Karel Musil, Pavel Crhan, Tomáš Kubr, Otmar Litera, Petr Zapletal, Tomáš Navrátil
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
GTM KFS: Mgr. Michal Kolčava, Mgr. Radim Zajíc, Luboš Zákostelský, Ladislav Buday, Jan Štefko, Mgr. Jan Míl, Jiří Kovárník, Stanislav Schwarz
Úsek rozvoje fotbalu: Milan Doruška
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Informace Stanislav Duben
• Problematika mladšího dorostu
1) Nadále pokračovat v projektu pořádání okresních a krajských výběrů kategorie U17 (O pohár Josefa Šurala)
2) Vytvořit model větší marketingové podpory těchto kategorií
3) Na základě IS zjistit aktuální stavy hráčů U17 v jednotlivých regionech. Do této činnosti zapojit i sekretáře KFS.
4) Člen Grassroots poradního panelu KM FAČR přednesl analýzu stavu v kategoriích mladšího dorostu v rámci jednotlivých regionů. Tato zpráva vypovídá o současném stavu soutěží a počtu týmů v asociaci. A to v soutěžích KP a níže. KM si dává za úkol tuto analýzu vyhodnotit a následně porovnat s počty jednotlivých hráčů dle IS.
• Vyhodnocení zaslaného dotazníku pro přípravkové trenéry. Sešlo se 342 odpovědí. Po zpracování veškerých informací budou výsledky zveřejněny na stránkách KM FAČR.
• Start hráček v chlapeckých týmech v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Po konzultaci s KM dívčího fotbalu se KM FAČR přiklání k této variantě - start hráček možný z ročníku WU16 za starší žáky. A za mladší dorost až do kategorie WU18. Na Kouba Cupu dívek budou pozváni členové KM dívčí kopané a tato problematika s nimi dále konzultována. Jde i možné neporušení směrnic UEFA pro tyto navrhované modely.
• Předsedou KM FAČR byla podána žádost VV FAČR na možné oslovení případných finančních partnerů pro projekty rozvoje mládeže přes agenturu STES. O výsledcích těchto jednání bude KM informována na dalších zasedání.

2) Informace Otakar Mestek - příloha č. 1 (Rozvoj fotbalu)

3) Informace Michal Blažej
Informoval o programu Fotbal ve školách, který je organizován FAČR ve spolupráci s UEFA. V jednání je rozšíření spolupráce s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK). V plánu vytvoření FAČR materiálu s kompletní nabídkou služeb, soutěží a podpory pro školní prostředí. Cílem celého programu je dát možnost dětem a mládeži hrát fotbal od mateřských školek po školy střední s výraznou pomocí FAČR.
Soutěže 2021/2022 a 2022/2023
• Školská futsalová liga 7. a 9. tříd – dohrány soutěže pro chlapce i dívky
• Středoškolská futsalová liga – dohrány soutěže pro chlapce i dívky
• McDonald´s Cup – 31.5. – 1.6.2022. proběhl finálový turnaj Svátek fotbalu v Teplicích pro kategorii A (1.-3 třída) i kategorii B (4.-5. třída). Celková účast 2650 týmů, 32 000 dětí. Do dalšího ročníků plánovány novinky pro zvýšení atraktivity turnaje i počtu zúčastněných škol, týmů a dětí.
• Pilotní soutěže pro 2.stupeň ZŠ – Liberecký KFS, Moravskoslezský KFS, Zlínský KFS, Karlovarský KFS, Jihočeský KFS, Ústecký KFS, KFS Vysočina. V sezóně 2022/2023 je v plánu spolupráce a podpora soutěží na II. stupni 6+1, pro střední školy pak spolupráce a podpora soutěží 10+1.
• V rámci UEFA Grassroots Week (konec září 2022) plán na uspořádání jednorázových turnajů 10+1 pro 2. stupeň ZŠ, omezení pouze pro hráče krajských přeborů a níže, nyní proběhl pilotní turnaj v Ústeckém KFS s velmi dobrým ohlasem.
• Proběhly první turnaje 3+0 pro mateřské školy v gesci GTM KFS/OFS, na podzim cíleně ve všech OFS.
• Semináře pro učitele – ve spolupráci s AŠSK proběhly semináře v Ústeckém KFS, Jihočeském KFS a v Praze. Na podzim 2022 proběhnou semináře v ostatních krajích.
• Škola v pohybu – program probíhá pravidelně, za školní rok 2021/2022 proběhlo 3 114 návštěv, což bylo 4 905 hodin TV. Řešena bude i podpora případného partnera.

4) Akce a turnaje Komise mládeže FAČR
Do konce června 2022 jsou všechny akce a turnaje zajištěny.
Finále prvního ročníku Josefa Šurala se odehraje v Praze na Strahově, stadion E. Rošického.
Přebor ČR, vítězové žákovské ligy U15 a U14 Čechách a na Moravě odehrají finálová utkání také v Praze na Strahově na stadionu Přátelství.
Semifinálové skupiny Memoriálu Vladimíra Betky (výběry OFS U12) jsou zajištěny na čtyřech místech – Loštice, Chodová Planá, Orel a Kunice. Vítězové postoupí na republikové finále. Termín a místo bude určeno na dalším zasedání KM FAČR, které se koná v červenci. Vzhledem k úsporám byl i tento turnaj zkrácen a upraven.

5) Různé
Tomáš Kubr vyjádřil spokojenost a poděkování za pomoc, a především ochotu při vyřizování zahraničních přestupů hráčů, většinou se jednalo o mládežnické hráče z Ukrajiny.
KM FAČR rozhodla v důsledku snížení jejího rozpočtu, že letošní rok (2022) nebude přispívat na letní kempy OFS.

6) Příští zasedání Komise mládeže FAČR
Středa 27.7.2022, 12:30 hod., Velké Pavlovice (fotbalové hřiště)

Složka dokumentů:

Komise mládeže 6/2022