14. 2. 2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8.2.2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8.2.2022, Praha - sídlo FAČR.

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Tomáš Kubr, Petr Zapletal, Otmar Litera, Karel Musil
GTM KFS: Luboš Zákostelský, Mgr. Pavel Pulec, Mgr. Pavel Hudeček, Ladislav Buday, Jan Štefko, Jiří Kovárník, Mgr. Michal Kolčava, Mgr. Lukáš Staroba, Mgr. Radim Zajíc
Ředitel Grassroots oddělení: Mgr. Jiří Kotrba MBA
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
ŘK Čechy: Martin Drobný, Zdeněk Bárta
ŘK Morava: Pavel Nezval
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Hosté: JUDr. Jiří Šidliák Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Stanislav Duben – předseda KM FAČR
Pozdravil přítomné členy a seznámil je s programem jednání.
1. Informace O. Mestek, M. Blažej
2. Licenční řízení talentované mládeže – S. Rýznar
3. Meziokresní soutěž – kategorie U12
4. Soutěže žáků – vyhodnocení návrhů (poznatků) klubů v jednotlivých krajích
5. Různé
6. Závěr

2) Informace O.Mestek a M.Blažej
Informace vedoucího oddělení Grassroots fotbalu Otakara Mesteka a manažera Grassroots oddělení Michala Blažeje.
- Tvorba materiálu pro VV FAČR „Rozvoj fotbalu“ - plán činnosti pro nadcházející období jednotlivých oddělení
- Vytvořena Metodika činnosti GTM KFS a OFS – materiál pro Regionální komisi
- Pohár mládeže – v procesu nastavení podzimních kol a tvorba smlouvy
- V roce 2021 bylo oproti roku 2019 a 2020 navýšení členské základny. Detailní data jsou ještě zpracovávána.
- Galavečer Našeho fotbalu - informace o průběhu akce, zvažuje se organizování této akce po jednotlivých krajích
- Eurosportring – informace o průběhu jednání s tímto subjektem a možné podpoře těchto akcí ve spolupráci s FAČR, spolupráce pokračuje

- Školní fotbal:
A) Pokračují 3 školní futsalové soutěže na ZŠ a SŠ, divizní finále Školské futsalové ligy 7 a 9, Středoškolské futsalové ligy, v plánu jsou poté konferenční finále a republiková finále.
B) McDonald Cup - březen/duben - školní a okresní kola, květen - krajská finále,
C) Fotbalové turnaje pro mateřské školy (3+0), druhý stupeň ZŠ a střední školy (10+1). Základní koncept vytvořen Grassroots oddělením, zaslána žádost na UEFA na případnou finanční podporu soutěží
10+1 – vytvořena pracovní skupina – aktuálním cílem je nastavení harmonogramu soutěže, zjištění zájmu škol, do konce února vytvořit přesný model těchto turnajů turnaje MŠ – vytvořena pracovní skupina, do konce února vytvořit přesný model těchto turnajů
- Situace Covid-19, na všechny KFS, OFS a kluby bude zaslán aktuální materiál ohledně platných hygienicko-epidemiologických opatření pro pořádání sportovních akcí

3) Licenční řízení talentované mládeže
Informace ohledně licenčního manuál představil Stanislav Rýznar
Počty udělených licencí:
Klubové akademie (KA) – 17 ano
Sportovní centra mládeže (SCM) – 12 ano
Sportovní střediska mládeže KFS (SpSM KFS) - 47 ano, 1 ne
SpSM OFS A1 - 5 ano, 9 ne
SpSM OFS A2 – 2 ano
SpSM B1 - 23 ano, 2 ne
SpSM B2 - 1 ano
Celkem podáno 119 žádostí
V Karlovarském kraji aktuálně není vyšší statut než SpSM KFS. Toto bude
řešeno s VV FAČR - návrh na udělení jednoho SCM.

KM dostala k licenčnímu řízení tyto úkoly:
1) Předložit požadavek na hodnocení sportovně-výchovné úrovně daného klubu se statutem – parametry hodnocení
2) Vytvořit návrh ohledně způsobu kontrol plnění daného licenčního manuálu jednotlivých klubů

4) Meziokresní soutěž – kategorie U12
Členové KM si s přítomnými GTM KFS ujasnili způsob nominací na utkání meziokresní soutěže v kategorii U12. Těchto utkání se mohou účastnit pouze hráči hrající soutěže po úroveň krajského přeboru.

5) Soutěže žáků – vyhodnocení návrhů a názorů klubů v jednotlivých krajích
Předseda KM Stanislav Duben prezentoval všem přítomným závěry ze zasedání klubů divizí a žákovské ligy v jednotlivých krajích. Tento materiál obdrželi předsedové komisí ŘKČ a ŘKM. Tyto komise se v nejbližší době sejdou se svými pracovními skupinami a navrhnou možné úpravy, které odprezentují klubům. Následně bude předán finální materiál na VV ŘKM a ŘKČ.

Z došlých zpráv vyplynuly tyto zásadní závěry:
a) Kluby nechtějí měnit ročníkový systém na systém kategorií
b) Kluby se ve velké míře shodly na modelu 8+1 v ročníku U13
Největší problém kluby cítí v ročnících U12 a U13, kde je velmi rozdílná výkonnost jednotlivých týmů.

6) Různé
JUDr. Jiří Šidliak – místopředseda FAČR
A) Požádal o revizi Soutěžního řádu v oblasti mládeže. KM si toto bere jako úkol do dalšího období.
B) Informoval o vytvoření Sportovní rady. O návrhy jednotlivých členů byly požádány jednotlivé krajské svazy, a to do termínu 15.2.2022. Sportovní rada bude složena z odborníků na tyto sekce – ženský fotbal, mezinárodní fotbal, grassroots fotbal, profesionální fotbal a školní fotbal.
Pavel Nezval – požádal o revizi přestupního řádu mládeže. KM si toto bere jako úkol do dalšího období.
Tomáš Kubr – dotaz zda by mohlo oddělení zahraničních předstupů pomoci s agendou registrací zahraničních hráčů. A to zejména s předklady cizojazyčných materiálů.
Otmar Litera – informace ohledně pořádání seminářů pro začínající trenéry. Nadstavba e-learningového kurzu Grassroots Leader.
Stanislav Duben – návrh při vyhlašování nejlepšího trenéra mládeže na Galavečeru Našeho fotbalu, zrušit kritéria kategorií.

7) Příští zasedání Komise mládeže FAČR
Úterý 8.3.2022, sídlo FAČR