16. 2. 2023

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8.2.2023

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8.2.2023, Praha - Strahov

 

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Otmar Litera, Petr Zapletal, Mgr. Petr Čejka, Karel Musil, Pavel Crhan
Sportovní ředitel: Mgr. Zdeněk Psotka
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
Úsek ženské kopané: Mgr. Marek Opočenský
Sportovní úsek: Mgr. Matěj Čmejla Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Předseda ŘK Čechy: Martin Drobný
Hosté: Jiří Kovárník, Roman Havel
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

Přítomní uctili památku pana Josefa Foltýna, který tento svět opustil v sobotu 4. února 2023 ve věku nedožitých 68 let. Díky jeho aktivitám, elánu a nadšení pro mládežnický fotbal, ale také díky působení v Komisi mládeže FAČR a naposledy v pozici Okresního Grassroots trenéra mládeže pro OFS Hodonín, byl v povědomí po celém území naší republiky. Bylo nám potěšením a ctí s „Jožkou“ spolupracovat. Čest jeho památce!

1) Předseda KM FAČR
Předseda Komise mládeže přivítal přítomné členy a účastníky na prvním zasedání Komise mládeže FAČR v roce 2023. Seznámil s programem zasedání, který byl schválen.
- Stále nedořešena otázka startů dorostenek v soutěžích starších žáků, případně mladšího dorostu. Podpora ze strany KM FAČR je. Nutná diskuse s Komisí ženského fotbalu, KM FAČR a sportovního ředitele. V krajských soutěžích umožnit start dívkám následovně: za starší žáky by mohly nastupovat dívky +2 roky, stejně u mladšího dorostu, tedy mohly by nastupovat dívky +2 roky. Dívkám ponechat možnost volby. Najít model a možnosti také pro kluby pouze s jedním dorostem (čtyři ročníky).
- U chlapců znovu otevřít a zaujmout jasné stanovisko k možnosti startu (prodloužit o rok) mladšího dorostence za starší žáky, tam kde není mladší dorost. Nastavit v rámci soutěží OFS a KFS.
- Jednání o možnosti povolení startu hráčů o ročník níže. Například U15 za U14. Opětovné zavedení soupisek U15, na soupisku zapsat 15 hráčů. Stejný model též v kategorii mladších žáků U13 – U12.
- Dorosty - rozšíření souklubí v OFS, KFS až na tři kluby.
- Soutěže U13 a U12, seznámil s vyhodnocením těchto soutěží na Moravě, kde se hraje novým modelem 8+1. Převládá spokojenost, žádný zásadní problém se nevyskytl. Znovu proběhne setkání s kluby ŘKČ, a to 21.2.2023, kde budou dvě základní témata, herní forma a počty týmů. Snahou KM FAČR je stejný herní model v soutěžích ŘKČ i ŘKM.
- Jsou připraveny nové zápisy pro přípravky, jak pro zápasy, triangly a turnaje. Soupiska bude propisovatelná a spuštění zkušebního provozu, dle sdělení IT oddělení FAČR, je březen tohoto roku.
- Kouba Cup – snaha o prodloužení turnaje o jeden den, nájezd v pondělí a ukončení v pátek. Oslovit partnery, sponzory. Všechna utkání online streamovat, přes PR FAČR zajistit větší propagaci. Následné víkendové kolo ŽL odložit.
- Pravidla talentované mládeže – dodržování, kontrola přes FAČR, nyní řešen způsob. Plánem je sestavení kontrolního týmu.
- Připravit podklady pro tréninky internátů (dorosty), toto již funguje ve Středočeském a Plzeňském KFS. Cílem je umožnit trénování ve všech krajích, studentská města.
- Jednodenní seminář k soutěžím (10+1) – ve spolupráci s úsekem vzdělávání, certifikát pro účastníky.
- Revize dorosteneckých soutěží OFS a KFS, oslovit GTM OFS.
- Následné termíny pro zasedání KM FAČR – 7.3.2023, 11.4.2023, obě v Praze.


2) Informace Otakar Mestek
- Probíhá program UEFA Club development, který je zaměřen na rozvoj, hodnocení, vzdělávání, podporu a pomoc klubům. Cílem je zapojit co nejvíce klubů z celé ČR, více propojit FAČR s kluby (plán rozvoje a pomoci i pro kluby na té nejnižší úrovni). Řeší Grassroots oddělení, cílem je mít do 4/2024 vytvořený plán rozvoj klubů.
- Rozpočet na rok 2023 – nyní v provizoriu (leden – březen).
- Galavečer Našeho fotbalu – krátce zhodnotil průběh večera v Trutnově a oznámil pořadatele příštího Galavečera. VV FAČR rozhodl udělit pořadatelství Zlínskému KFS. V jednání místo a termín.
- Regions´ Cup – vítězný výběr Zlínský KFS se zúčastní Evropského finále ve Španělsku.
- Připraven 8.ročník Mistrovství ČR veteránského fotbalu. Rozeslány propozice, termín konání je 15.6.2023, místo v řešení.
- Plzeňský KFS – po dohodě všech složek bude Miroslav Janda působit na pozici GTM OFS pro dva okresy, konkrétně pro OFS Plzeň – jih a OFS Tachov.
- STES připravuje nabídky mládežnických akcí a turnajů pro eventuální partnery. Z KM FAČR odesláno ke zpracování 10 akcí (Kouba Cup, MKS, MVM, atd.) Jedná se o největší mládežnické akce a turnaje z rozpočtu KM FAČR.

3) Informace Michal Blažej
- Odprezentoval zpracované tabulky s počty hráčů a klubů v celé ČR. Fotbalová základna k 31.12.2022, čítala 351.404 členů/členek a 323.731 registrovaných hráčů/hráček. Zpracovány jsou tabulky pro jednotlivé kraje.
- Republikové finále 24. ročníku McDonald´s Cupu, které proběhne ve dnech 29. - 30.5.2023, se koná na stadionu 1.FC Slovácko. Tento rok bude finále pro tři kategorie A, B a M (1.- 3 třída, 3. – 5. třída a nově malotřídky 1. – 5. třída).


4) Informace Zdeněk Psotka
- Důležitým bodem sportovního úseku je příprava a vytvoření Strategického plánu FAČR na následující období, a to do termínu konání Valné hromady FAČR. Představil hlavní myšlenky a cíle sportovní oblasti, kterým je potřeba věnovat mimořádnou pozornost.
- Vyslovil záměr a cíl vytvořit jednotné názvosloví pro všechny soutěže, každé kategorie. Každá soutěž je ligová, tzn. 1 liga…….až x-tá liga. Ubyde dělení a dohadování především v kraji.
Akce a turnaje Komise mládeže FAČR – sekretář KM FAČR
- Aktualizovaná TL KM FAČR, příloha č. 2. U některých turnajů ještě není potvrzeno nebo se hledá místo konání.
- Rozpočet KM FAČR - čeká na schválení.
- Mezikrajská soutěž – příprava jarní části, GTM KFS zasláno rozlosování, nyní probíhá dohoda na termínech a místech konání jednotlivých utkání.
- Memoriál V. Marečka – pokračují utkání semifinálových skupin, probíhá příprava finálového turnaje v Teplicích
- Pohár mládeže – Planeo Cup (PC), na příští zasedání připravit propozice na následující ročník, ale především rozpočet celého turnaje. Je připraveno několik variant, které se budou řešit na schůzce 14.2.2023. Výstup z tohoto jednání zašle sekretář KM FAČR členům KM, aby měli možnost se připravit na březnové zasedání a rozhodnout o konečném řešení.
- Olympiáda dětí a mládeže 2024, příprava propozic (Pulec, Vonášek, Musil)


5) Různé
Mgr. Petr Čejka – srovnat věkovou hranici pro prvotní členství a sjednotit s registrací hráče. Tím mu umožní, že se ve stejném okamžiku stává členem FAČR i hráčem, který může být uveden v zápisu.
KM FAČR byla seznámena s dotazem (dopisem) od místopředsedkyně OFS Praha – západ, který zaslala paní Helena Andronikova, ohledně nominací a startu za výběry OFS a KFS. Sekretář KM seznámil s pravidly, která jsou platná pro letošní ročník, KM FAČR potvrdila zachování pravidel pro jarní část 2022/2023. Podněty a připomínky z doručeného dopisu KM FAČR využije a bude je brát v potaz při stanovení nových pravidel pro MOS a MKS pro sezónu 2023/2024, na základě udělených statutů klubům a výši soutěže, zda se jedná o soutěž v rámci kraje nebo v rámci republikových soutěží.


6) Příští zasedání Komise mládeže FAČR společné s GTM KFS
Úterý 7.3.2023, 10:00 hod., Praha – sídlo FAČR

 

Složka dokumentů:

Komise mládeže 2/2023