12. 12. 2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8.-9.12.2022

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 8. - 9.12.2022, Uherský Brod.

 

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Otmar Litera, Petr Zapletal, Tomáš Navrátil, Mgr. Petr Čejka, Karel Musil
Sportovní úsek: Mgr. Zdeněk Psotka, Mgr. Matěj Čmejla (připojeni přes Teams)
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Úsek ženské kopané: Marek Opočenský
Předseda KM KFS: Petr Strnad, Jan Koval, Karel Vácha GTM KFS: Mgr. Michal Kolčava, Mgr. Radim Zajíc, Luboš Zákostelský, Ladislav Buday, Jan Štefko, Jiří Kovárník, Stanislav Schwarz, Jiří Skála, Mgr. Pavel Pulec, Mgr. Lukáš Staroba
Manažer sociálních projektů: PhDr. Lukáš Doležal Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek
Předseda ŘK Čechy: Martin Drobný
Hosté: František Hubáček, František Stejskal Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek

1) Předseda KM FAČR
Předseda Komise mládeže přivítal přítomné účastníky na posledním zasedání Komise mládeže FAČR v roce 2022. Seznámil s programem zasedání, který byl jednohlasně schválen. Vzhledem k nedávnému zasedání KM FAČR s GTM KFS v Nymburku znovu připomněl témata, která je nutné dořešit, a které jsou prioritami do dalšího období.

Ještě před samotným jednáním přivítal přítomné předseda VV Zlínského KFS pan František Hubáček, který poděkoval za pozvání a popřál všem do nového roku.

- Vytvoření zápisů přípravek, aby je bylo možné využívat již v roce 2023. Nutnost evidovat v IS, požadavek na evidenci ze strany NSA. V této souvislosti vytvořit i zápisy pro všechny typy zápasů (3+0, školičky, atd.)
- Dalším bodem KM v roce 2023 je nastavení soutěží v Čechách, především v kategoriích U12 a U13. Jedná se o počty týmů a herní systém. Názor KM je ujednotit soutěže v celé ČR. Iniciovat setkání a jednání KM FAČR s předsedou ŘK Čechy a sportovním ředitelem FAČR.
- V lednu se uskuteční první setkání výše uvedených skupin a GTM KFS a jedním z bodů budou soutěže v Čechách. Dalším bodem, který je nutné co nejdříve vyřešit, je složení KM ŘKČ.


2) Informace Otakar Mestek
- Jsou předloženy rozpočty, včetně rozpočtu KM FAČR, nyní čekáme na další postup (obhajoba, schvalování) Finančního úseku
- GTM OFS, po drobných úpravách jsou připraveny k podpisu smlouvy s platností od 1.1.2023
- Krátce zhodnotil seminář v Nymburku a poděkoval za uspořádání. Připustil možnou změnu schématu pro příští rok
- Ze strany UEFA sílí tlak na podporu neprofesionálního fotbalu, řeší se aktualizace Licenčního systému neprofesionálních klubů, který je zaměřen na rozvoj, hodnocení, vzdělávání, podporu a pomoc klubům
- Galavečer Našeho fotbalu, 12.1.2023 budou oceněni i tři trenéři mládeže na návrh KM FAČR a GTM KFS
- Aktualizovat a vytvořit seznam akcí KM FAČR a zaslat zástupcům STES. Možnost jednání s partnery pro jednotlivé mládežnické turnaje, akce


3) Informace Michal Blažej
- Zhodnotil seminář v Nymburku, článek o semináři zde
- Zhodnotil nový školní turnaj pro 2.stupeň ZŠ s omezením hráčů do krajského přeboru a níže + neregistrovaní, konalo se 22 turnajů s účastí 100 škol, zapojeno 10 krajů. Pozitivní ohlasy, určitě pokračovat a rozšířit do všech KFS
- Škola v pohybu - zajistit v každém kraji jeden seminář pro učitele. Tam kde se konal, kladné ohlasy ze strany škol a učitelů. Doporučení a ideální je organizovat na začátku školního roku
- Seznámil s termíny a místy pro Krajská kola 24. ročníku McDonald´s Cupu.


4) Informace Lukáš Doležal
- Příloha č. 1 – udržitelnost ve fotbale, velké téma na UEFA
- Ochrana dětí, informovanost až na nejnižší úrovně klubů


5) Informace Marek Opočenský
- Úvodem poděkoval za pozvání a potvrdil zvýšený zájem o řešení problémů ženského fotbalu po nástupu nového sportovního ředitele. Snahou je nastavit novou fungující strukturu
- Jsou tři zásadní body pro úzkou spolupráci s KM FAČR. Největší a nejdůležitější je Kouba Cup dívek. Druhým bodem jsou kempy dívek WU 13 a WU 14. Posledním jsou pak kempy v rámci jednotlivých KFS v kategorii WU 8 – WU 14. Všechny akce ve spolupráci s GTM KFS a GTM OFS, představil fungování a nastavení uvedených GTM se šéftrenéry mládeže žen
Akce a turnaje Komise mládeže FAČR – sekretář KM FAČR
- Pohár mládeže – určena místa finálových turnajů (TL KM FAČR)
- Rozpočet KM FAČR připraven, čeká na schválení
- Schválena Termínová listina KM FAČR na rok 2023, příloha č. 2
- Halové turnaje – Pohár předsedy ŘKM a ŘKČ jsou zajištěny a připraveny
- Místa konání Hluk (Morava) a Cheb (Čechy), oba v termínu 20. - 21.1.2023.
- Pohár mládeže – nutné připravit, upravit propozice na příští ročník vzhledem k navýšení nákladů. Vyřešit před startem finálových turnajů letošního ročníku.


6) Různé
Vytvořeny smlouvy pro lektory licencí UEFA B, UEFA C a FAČR C na úrovni KFS a OFS.


7) Příští zasedání Komise mládeže FAČR
Středa 8.2.2023, 10:30 hod., Praha – sídlo FAČR