13. 12. 2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR ze dne 9. a 10.12.2021

Komuniké z jednání Komise mládeže FAČR a krajských Grassroots trenérů mládeže (GTM KFS) ze dne 9. a 10.12.2021, Uherský Brod.

Účast KM FAČR: Stanislav Duben, Petr Zapletal, Otmar Litera, Karel Musil, Mgr. Vladimír Blažej
GTM KFS: Luboš Zákostelský, Mgr. Pavel Pulec, Mgr. Pavel Hudeček, Ladislav Buday, Jan Štefko, Mgr. Jan Míl, Jiří Kovárník, Mgr. Michal Kolčava, Stanislav Schwarz, Mgr. Lukáš Staroba, Mgr. Radim Zajíc Vedoucí grassroots úseku: Mgr. Otakar Mestek
Grassroots manažer: Mgr. Michal Blažej
ŘK Čechy: Martin Drobný, Benjamin Vomáčka
ŘK Morava: Pavel Nezval, Radek Šindelář
Grassroots poradní sbor: Oldřich Jakubek Hosté: František Hubáček, Bohdan Hecl, Radovan Morong, Vladimír Dostál, Karel Havlíček
Sekretář KM FAČR: Roman Vonášek


1) Stanislav Duben – předseda KM FAČR (připojen online přes Teams), pozdravil přítomné členy a seznámil s programem jednání.
▪ Prvním bodem jednání – Soutěže mládeže
▪ Vysvětlil připravenou prezentaci, zhodnocení stávajícího systému – výhody, nevýhody
▪ Případné změny či úpravy – výhody, nevýhody
▪ Následovala diskuse, velký přínos a návod na další postup byl ze strany Komise mládeže ŘK Moravy
▪ Následně byl odsouhlasen následující postup:
- setkání GTM KFS s kluby příslušného KFS, hrající soutěže ŘKČ, ŘKM, doplněné o nejlepší v KP (termín – leden 2022)
- následně setkání GTM KFS a pracovních skupin, vyhodnocení poznatků po setkání s kluby (konec ledna 2022)
- setkání s kluby hrající soutěže ŘKČ a ŘKM (únor 2022)
- připravit materiál k případným změnám, úpravám pro VV FAČR, na základě předchozích jednání (březen 2022)
- zpracování a předání finálního materiálu na VV FAČR (duben 2022)


2) Informace sekretáře KM FAČR
▪ Předložena Termínová listina KM FAČR pro jarní a letní část roku 2022. Schválena – příloha č. 1.
▪ McDonald´s Cup – zajištění krajských finále bude řešeno objednávkou přes KFS (M. Blažej)
▪ Memoriál Josefa Šurala – vytvořeny tři skupiny po 5- ti výběrech
- skupina východ – Zlínský KFS, Moravskoslezský KFS, Jihomoravský KFS, Olomoucký KFS a Bratislavský FZ
- skupina střed – Pardubický KFS, Královéhradecký KFS, KFS Vysočina, Středočeský KFS a Liberecký KFS
- skupina západ – Jihočeský KFS, Plzeňský KFS, Karlovarský KFS, Ústecký KFS a Pražský FS
Úkol pro GTM KFS: dohodnout místo konání jednotlivých turnajů s ohledem na dojezdové vzdálenosti. Nahlásit sekretáři KM FAČR v lednu 2022.
- finálový turnaj za účasti vítězů skupin se bude konat v Praze
▪ Pohár mládeže – poděkování všem GTM KFS a GTM OFS za zajištění a organizaci 180 turnajů v podzimní části.
▪ Kouba Cup – dívky, bude se konat opět v Třebíči
▪ Memoriál V. Marečka – rozehrány semifinálové skupiny
▪ Na lednovém zasedání předloží sekretář mládeže změnu propozic Memoriálu V. Marečka, zde jde především o nastavení podmínek účasti.
KM FAČR rozhodla a schválila změnu Halové sezóny, která bude jen pro kategorii mladších žáků U13. Sekretář KM FAČR připraví návrh systému a propozic.


3) Zprávy GTM KFS o činnosti v jednotlivých krajích


4) Příští zasedání Komise mládeže FAČR
Leden 2022, bude upřesněno