8. 4. 2022

Krajští GTM účastníky semináře UEFA Share

Ve dnech 3. - 6. 4. 2022 se konal v polských Sopotech další seminář v rámci projektu UEFA Share, který slouží k výměně informací mezi evropskými fotbalovými asociacemi, a to zejména v oblasti vzdělávání trenérů a jejich vzdělavatelů. 

Pozvání přijaly fotbalové asociace Estonska, Chorvatska, Polska, Rakouska, Švédska, Turecka a České republiky. FAČR velmi úspěšně reprezentovali zástupci z řad Grassroots trenérů mládeže KFS, konkrétně Jiří Kovárník (Pardubický KFS), Stanislav Schwarz (Jihomoravský KFS), Lukáš Staroba (Olomoucký KFS), Radim Zajíc (Moravskoslezský KFS) a Petr Zapletal (Zlínský KFS).

Seminář hostilo přímořské město Sopoty a díky perfektní organizaci polské asociace se jednalo o další velmi povedenou a zdařilou akci. Hlavním tématem byla oblast vzdělávání trenérů a jejich vzdělavatelů, tedy lidí, kteří trenérské kurzy organizují a působí na nich jako lektoři.

Vedením celého workshopu byli pověřeni zkušení mentoři UEFA Les Howie a Ruud Dokter. Motem semináře bylo: „Lepší mentor – lepší trenér – lepší hráč – lepší fotbal“. Výměna odborných informací probíhala ve velmi interaktivní a konstruktivní atmosféře, ze které vyplynuly podnětné myšlenky a nápady, pro zlepšení způsobu vzdělávání v rámci FAČR.

Vedoucím české skupiny byl Radim Zajíc, Grassroots trenér mládeže Moravskoslezského kraje, který si ze semináře odvezl velké množství poznatků.

"Nejvíce mě zaujala snaha o individualizaci vzdělávání trenérů, snaha pracovat s trenéry v menších skupinách, vytvářet mikro skupiny, popř. s nimi pracovat zcela individuálně, tato snaha byla zjevná napříč asociacemi. Na vysoké úrovni bylo i zapojení technologií, IT platforem a celkově výrazná elektronizace vzdělávacího procesu, což je směr, kterým se ubírají všechny evropské asociace. Měli jsme možnost zhlédnout praktické ukázky tréninkových jednotek kolegů z Polska, Rakouska a Švédska, vždy spojené s ukázkou spolupráce mezi trenérem, mentorem a tutorem před tréninkem, během tréninku i po tréninku," popsal své dojmy Radim Zajíc.

"Velmi zajímavé bylo také srovnání vzdělávacích systémů jednotlivých asociací, přestože systém vzdělávání trenérů je většinově velmi podobný, bylo zajímavé uvědomit si malé rozdíly a odlišnosti, vyplývající z individuálních podmínek jednotlivých asociací, jako je například velikost státu. Všechny zúčastněné asociace jsou si vědomy důležitosti vzdělávání trenérů i jejich vzdělavatelů, proto jsou pro ně investice, a to finanční i lidské, naprostou samozřejmostí,“ dodal ještě Radim Zajíc.

Své dojmy přidal i Petr Zapletal, Grassroots trenér mládeže Zlínského kraje. "Zajímavé bylo mimo jiné i sledování tréninkových jednotek polského dorosteneckého mužstva a v samotném tréninku propojení činnosti trenérů, vzdělavatelů a mentorů z řad jednotlivých asociací. Celý seminář byl převážně zaměřen na činnost trenéra, jeho vzdělavatele a jejich mentora s motem čím lepší a komplexnější bude práce trenéra, tím lepší bude hráč a následně fotbal jako hra taková. Velmi inspirativní byla interaktivní práce v mikro skupinách, do kterých se všichni účastníci rozdělili. Každá skupina měla zastoupení zúčastněné asociace a řešila se témata připravená zástupci UEFA.“