28. 1. 2015

Projekt minihřišť pro rok 2015 opět zahájen

FAČR tímto informuje veřejnost, že projekt výstavby minihřišť bude pokračovat i v roce 2015. Dosud se podařilo v rámci projektu FAČR, UEFA a MŠMT vybudovat celkem 90 minihřišť, z toho 20 minihřišť v roce 2005, 10 minihřišť v roce 2006, 28 minihřišť v roce 2008, 4 minihřiště v roce 2009, 3 minihřiště v roce 2010, 5 minihřišť v roce 2011, 5 minihřišť v roce 2012, 8 minihřišť v roce 2013 a 10 minihřišť v roce 2014.

FAČR má opět zažádáno o podporu projektu u MŠMT, podle dosavadních zkušeností lze očekávat podporu výstavby cca 10 minihřišť. Pro rok 2015 nebude žádáno o podporu ze strany UEFA - prostředky UEFA jsou schváleny VV FAČR na přestavbu víceúčelového objektu a tréninkového centra mládeže FAČR.

1. Projekt výstavby minihřišť pro rok 2015 tedy počítá s výstavbou cca 10 minihřišť z prostředků FAČR a MŠMT. Tak jako u všech projektů/grantů MŠMT je však třeba počkat na finální schválení žádosti - zde se rozhodne cca v květnu 2015.

2. Po dohodě FAČR, UEFA a MŠMT nadále platí jednotný projekt – tzn. unifikovanost (viz projektová dokumentace níže) s tím, že vrchní stavba může, ale nemusí obsahovat mantinely! Investoři (kluby, členi FAČR) mohou pro veškeré stavební práce využít libovolné stavební firmy – samozřejmě za zásadního předpokladu dodržení kvality stavby (podklad, atd.). Kvalita provedení bude před položením umělé trávy 3. generace podrobena kontrole a teprve následně bude umělá tráva na minihřiště položena (příslušné náležitosti bude obsahovat smlouva mezi investorem a FAČR).

3. Výběrové řízení na dodavatele cca 10 umělých trávníků 3. generace: v případě vyhovění žádosti FAČR u MŠMT si investoři cca v květnu uskuteční sami výběrová řízení dle metodiky MŠMT.

4. Pro rok 2015 platí, že z prostředků FAČR, resp. MŠMT bude kompletně uhrazen vlastní povrch, tedy umělá tráva 3. generace (konkrétní cena bude známa po výsledku výběrového řízení na dodavatele). Ostatní náklady hradí investor.

5. Pro rok 2015 platí nový parametr MŠMT – investorem/žadatelem může být pouze člen FAČR (klub), který je spolkem, má vedené podvojné účetnictví a je majitelem pozemku!!!

Náležitosti a termíny:

a) do 28. 2. 2015 přijímá FAČR (FAČR, p. Otakar Mestek, Diskařská 4, 160 17 – tel: 233 029 243) přihlášky od investorů na výstavbu minihřišť.
b) po uzávěrce přihlášek budou osloveny Krajské fotbalové svazy, které doporučí pořadí priorit výstavby v jejich regionu – termín 15. 3. 2015.
c) následně VV na svém březnovém / dubnovém zasedání schválí finální seznam investorů pro rok 2015 s tím, že bude nutné počkat na výsledek žádosti FAČR u MŠMT – rozhodnuto by zde mělo být cca v květnu 2015.
d) smlouvy s cca 10 investory budou uzavřeny v co nejkratším termínu po rozhodnutí výsledku žádosti FAČR u MŠMT (cca květen 2015).
e) v období květen - cca listopad proběhne výstavba, včetně položení umělých povrchů, předání staveb, kolaudací, inaugurací, atd.
f) FAČR upozorňuje všechny potencionální investory, že pokud nebude schválena žádost na MŠMT, bude projekt výstavby pro rok 2015 zrušen

Projektová dokumentace

 - soubory ke stažení naleznete pod článkem

 

Mgr. Otakar Mestek
vedoucí úseku neprofesionálního fotbalu
Fotbalová asociace České republiky
Diskařská 4, 160 17 Praha 6
Tel.: (+420) 233 029 243
Fax: (+420) 233 353 107
Mobil: (+420) 603 556 245
E-Mail: mestek@fotbal.cz
Web: http://www.fotbal.cz


Dokument

22. 7. 2015

Schéma šachty a uložení drenáží

Dokument

22. 7. 2015

Půdorys minihřiště - drenáže

Dokument

22. 7. 2015

Venkovní osvětlení

Dokument

22. 7. 2015

Oplocení a zábradlí

Dokument

22. 7. 2015

Odhad nákladů (DOC)

Dokument

22. 7. 2015

Řez minihřištěm

Dokument

22. 7. 2015

Venkovní osvětlení elektroinstalace (DOC)

Dokument

22. 7. 2015

Technická zpráva (DOC)