20. 10. 2021

Seminář UEFA Share v Praze řešil vzdělávání trenérů

Praha se stala dějištěm dalšího ze seminářů UEFA s názvem SHARE (sdílení), během kterého se potkali zástupci České republiky, Bulharska, Finska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Walesu.

Tyto semináře dávají už několik let jednotlivým evropským zemím skvělou možnost, jak navzájem sdílet své myšlenky a aktivity s ostatními státy.

Pod vedením zástupců UEFA jsou na programu vždy jak teoretické části, ukázky příkladů projektů jednotlivých států, skupinové práce a diskuse, ale i pracktické části na hřišti. V Praze se tentokrát vše točilo okolo vzdělávání trenérů, nové UEFA C licence a nových trenérských konvencí UEFA.

,,UEFA si nás pro tento seminář vybrala jako organizátory, což bereme i jako odměnu za dobrou práci v této oblasti vzdělávání trenérů v úrovni Grassroots. Zúčastnilo se sedm zemí, mimo nás i zástupci Bulharska, Finska, Rumunska, Řecka, Slovinska a Walesu a šest zástupců z UEFA, kteří většinu semináře vedou, ale svůj prostor postupně dostávají všechny země," přiblížil seminář Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Jedním z hlavních lektorů UEFA byl Angličan Jamie Houchen. ,,Zaměření těchto UEFA Share seminářů je vzdělávání trenérů na úrovni Grassroots a podporují všechny asociace v pochopení, jak implementovat novou UEFA C licenci. Ta je zaměřena na čtyři oblasti, a to HRA, TRENÉR, HRÁČ a PROSTŘEDÍ, nejdůležitější části trenérské cesty. Díky tomu, že máme všechny asociace pohromadě, máme šanci ukázat, co očekáváme jako nejlepší příklady a klíčové odkazy pro oblast Grassroots. Je to také šance pro jednotlivé asociace sdílet jejich práci, např. jak vzdělávají své lektory nebo jak nastavují prostředí, aby si hráči především užívali hru," dodal k semináři Jamie Houchen.

 

Za FAČR se samozřejmě zúčastnil i ten nejpovolanější, vedoucí úseku vzdělávání trenérů Antonín Plachý. ,,Sdílení informací napříč asociacemi je skvělá věc, kdysi jsme toto dokonce i iniciovali, abychom věděli, jak se pracuje i jinde, záleží pak na detailech. Potkávají se odlišné kultury a odlišné přístupy a porovnání, jak to dělají třeba v Bulharsku nebo ve Finsku je pro nás výborné. Můžeme se i pochválit, jak daleko v některých ohledech jsme, ale určitě najdeme i oblasti, které můžeme vylepšit. Teď jde jen o to, jak to dokážeme dostat do našeho protředí," uvedl Antonín Plachý.

UEFA Share (Coach education) - Praha 3. - 7. 10. 2021