29. 11. 2018

V Nymburku se sešly téměř tři stovky trenérů mládeže

Fotbalová asociace České republiky uspořádala na konci listopadu v Nymburku tradiční setkání zástupců klubů se statutem Sportovních středisek mládeže. Semináře se zúčastnili také nedávno zavedení Grassroots trenéři mládeže, kteří na okresní úrovni pomáhají těm nejmenším klubům i školám s vedením tréninkových jednotek i hodin tělesné výchovy.

 

Do Nymburku tak dorazily téměř tři stovky trenérů mládeže, mezi kterými nechyběli ani zástupci Regionálních fotbalových akademií v čele s jejich šéftrenéry či vedoucí trenéři žáků a přípravek Sportovních středisek mládeže. Jednalo se tak o historicky největší setkání fotbalových trenérů mládeže v rámci České republiky.

Semináře se zúčastnil i nový ředitel sportovně technického oddělení FAČR Jiří Kotrba, který představoval další plány a cíle v oblasti mládeže. ,,Koncepce mládeže je nastavena velmi dobře a není třeba na ní něco měnit, musíme ale zachovat propojenost mezi jednotlivými projekty, abychom vytvářeli hráče, kteří mají fotbal rádi a v té vrcholové sféře abychom připravovali hráče, kteří budou konkurenceschopní ve světě," přiblížil své vize Jiří Kotrba.

A náplň listopadového semináře? Především seznámení se se Strategickým plánem Sportovně technického oddělení FAČR a dalšími novými trendy ve výchově a všeobecném sportovním rozvoji mladých hráčů. Součástí programu byly i tři praktické ukázky tréninkových jednotek. První z nich, před téměř třemi stovkami přihlížejících ve sportovní hale v Nymburku, vedla Kristýna Špinková, instruktorka tzv. Fotbal aerobicu, tedy cvičení, které spojuje prvky tradičního aerobicu s využitím fotbalového míče. Poté se trenéři rozdělili dle svého zaměření a pod vedením profesionálních trenérů FAČR sledovali ukázkové tréninkové jednotky zaměřené na přípravky ve sportovní hale a trénink mladších žáků v mrazivém počasí na místní umělé trávě. V trénincích byly zakomponovány a diskutovány především aktuální trendy ve výchově mládeže. ,,Trendem je hodně hry, tak aby byla zapojena hlava, rychlé a samostatné rozhodování, ale potřebujeme i tu technickou dokonalost, takže patří sem i dril, který ale jde udělat i zábavnou formou, která hráče k činnosti motivuje," řekl k náplni ukázkových tréninků Antonín Plachý, vedoucí trenérsko metodického úseku FAČR.

Na tuto tradiční akci pak druhý den plynule navázal seminář pro zmiňované Grassroots trenéry mládeže OFS, kteří se v tomto složení setkali již podruhé. Důležitým bodem programu byla vzájemná inspirace, kdy samotní GTM OFS prezentovali své dosavadní zkušenosti a aktivity v rámci jejich činností s cílem obohatit své kolegy a případně implementovat fungující aktivity do dalších okresů.


Často se diskutovalo také o úspěšném projektu Škola v pohybu, na němž se Grassroots trenéři FAČR aktivně podílejí tím, že v rámci návštěv ve školách pomáhají s představením moderních prvků v hodinách tělesné výchovy se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu.

V nymburském sportovním centru se do ukázkových hodin tělesné výchovy aktivně zapojily také samotné děti ze základních škol z Nymburka a Českého Brodu. To vše znovu pod vedením trenérů fotbalové asociace a také za dohledu samotných učitelů, kteří byli z hodin nadšení a potvrdili, že získané postřehy mohou okamžitě využít ve vlastních hodinách tělocviku.

,,Tyto semináře jsou skvělou příležitostí, jak se potkávat s trenéry mládeže, kteří mají možnost ovlivňovat prostředí v jejich klubech, okresech, ale i krajích. Můžeme jim předávat informace o strategii Fotbalové asociace a sjednocovat metodiku práce s mládeží tak, abychom všichni šli co nejvíce jedním směrem," dodal na závěr k seminářům Michal Blažej z Grassroots úseku FAČR.

Semináře sportovních středisek mládeže budou nadále tradičně pokračovat jednou ročně, interní setkávání a vzdělávání Grassroots trenérů mládeže je pak v plánu vždy dvakrát ročně, aby byla zajištěna co největší jednotnost v metodice fotbalových tréninků a hodin školní tělesné výchovy, což jsou nejdůležitější části činností těchto trenérů, kterých aktuálně působí po České republice 72.


Ukázkový trénink - PŘÍPRAVKY

Ukázkový trénink - MLADŠÍ ŽÁCI

Seminář SpSM a GTM OFS - Nymburk 2018