9. 5. 2015

Výkonný výbor schválil pořadí investorů na výstavbu minihřišť

VV FAČR na svém zasedání 31. 3. 2015 schválil v rámci projektu minihřiště 2015 pořadí investorů pro výstavbu minihřišť s umělým povrchem.

1. SK Obrataň, 2.Junior Teplice, 3. Sokol Křimice, 4. Sedlec K.Vary, 5. Dosta Bystrc-Kníničky, 6. Slovan Horní Žukov, 7. Sokol Klecany, 8. TJ Žichlínek, 9. Sokol Košťany, 10. Město Zbiroh. 

Konkrétní počet investorů bude závislý na výši dotace z MŠMT – reálně lze očekávat výstavbu 4-6 minihřišť. Samozřejmě o výši dotace (a tím pádem počtu investorů) budete obratem informováni. Zároveň Vás musíme upozornit, že v případě, že MŠMT dotaci neposkytne, bude akce minihřiště 2015 zrušena (definitivně se rozhodně do konce května 2015). 

V příloze této zprávy naleznete přehled náležitostí, resp. podkladů, které musí obsahovat Vaše oficiální žádost o začlenění do projektu Výstavba minihřišť 2015 – tuto žádost je nutné zaslat nejpozději do 20. 5. 2015 na FAČR (FAČR, p.Otakar Mestek, Diskařská 4, 160 17, Praha 6) – v případě objektivních důvodů je možné individuálně tento termín posunout. Po obdržení těchto podkladů Vám bude zaslána Smlouva o poskytnutí dotace mezi Vámi a FAČR se závaznými podmínkami čerpání prostředků, kde bude mimo jiné uveden termín dokončení vrchní stavby, závazek převzetí minihřiště po dokončení do vlastnictví na dobu min. 10 let, ad. Tuto podepsanou Smlouvu zašlete pak ve dvou vyhotoveních na adresu FAČR nejpozději do 15. 6. 2015 – opět je možné individuálně jednat o posunutí termínu. 

V souladu s podmínkami MŠMT, budete dále povinni uskutečnit poptávkové řízení na dodavatele umělého povrchu na minihřiště – konkrétní informace a podklady obdržíte v další komunikaci. 

- potvrzení Vašeho zájmu budovat minihřiště (nebo Vaše omluvy), resp.definitivní potvrzení počtu investorů – Termín: 20. 5. 2015 
- realizace spodní stavby minihřiště (termínem dokončení je 31. 7. 2015) dle projektové dokumentace 
- zaslání Smlouvy o poskytnutí dotace od FAČR na investory – Termín: 15. 6. 2015 
- uzavření Smluv o poskytnutí dotace FAČR - investoři – Termín: 30. 6. 2015 
- dle Smlouvy FAČR-investor o poskytnutí dotace uskutečnění investor poptávkové řízení na dodavatele 


Harmonogram dalších kroků: 
- potvrzení Vašeho zájmu budovat minihřiště (nebo Vaše omluvy), resp.definitivní potvrzení počtu investorů – Termín: 20. 5. 2015 
- realizace spodní stavby minihřiště (termínem dokončení je 31. 7. 2015) dle projektové dokumentace 
- zaslání Smlouvy o poskytnutí dotace od FAČR na investory – Termín: 15. 6. 2015 
- uzavření Smluv o poskytnutí dotace FAČR-investoři – Termín: 30. 6. 2015 
- dle Smlouvy FAČR-investor o poskytnutí dotace uskutečnění investor poptávkové řízení na dodavatele umělého povrchu – Termín: 30. 6. 2015 
- následně Vy zahájíte komunikaci s vítězným dodavatelem umělého povrchu za účelem uzavření Smlouvy o dílo (dodávka, položení a servis umělého povrchu) – Termín: 15. 7. 2015 
- po dodání a pokládce umělého povrchu zahájíte realizaci vrchní stavby – branky, umělé osvětlení, příp.mantinely, ad. (termínem dokončení je 30. 11. 2015) 
- po dokončení celého minihřiště proběhne ve Vaší režii slavnostní otevření minihřiště. 

Věříme, že Vám výše popsaný postup usnadní plánování celé akce, samozřejmě nás můžete kdykoliv kontaktovat (Hlaváč 724 348 082, Mestek: 603 556 245, Dráb: 739 524 186). O dalším postupu Vás budeme dále informovat. 

Mgr. Otakar Mestek 
vedoucí oddělení neprofesionálního fotbalu 
Fotbalová asociace České republiky 
Diskařská 4, 160 17 Praha 6 
Tel.: (+420) 233 029 243 
Fax: (+420) 233 353 107 
Mobil: (+420) 603 556 245 
E-Mail: mestek@fotbal.cz 
Web: http://www.fotbal.cz